Uw makelaar in Born (Bor)

Kennis van Born

Dé makelaar in Born met kennis van Born en een hart voor deze mooie stad. Dat is LWM makelaardij uit Sittard en Munstergeleen. 

 Vertrouwd in Born

Al jaren een vertrouwd adres voor alles waar u een makelaar voor nodig kunt hebben. Advies en begeleiding bij:

  • Woning aankopen in Born
  • Woning verkopen in Born
  • Woning huren in Born
  • Uw Woning verhuren bijv. aan expats in Born
  • Taxatie van uw woning in Beek of een gratis waardebepaling
  • Bouwkundige keuring in Born

Ons team van makelaars en medewerkers op kantoor helpt u graag in uw zoektocht naar een nieuwe woning in Born en/of omgeving. Bekijk ons aanbod van woningen in Born of neem contact op voor een vrijblijvende afspraak, bijvoorbeeld om uw woonwensen te bespreken. 

Born (LimburgsBor) is een kerkdorp in de zogenaamde 'taille' van de Nederlandse provincie Limburg en vormt sinds 2001 een deel van de gemeente Sittard-Geleen. Er wonen circa 6000 mensen. Born is met name bekend door de huisvesting van VDL NedCar, de grootste Nederlandse autoproducent.

De plaats, die tot 2001 een zelfstandige gemeente was, deelt evenals Sittard en Susteren slechts een korte geschiedenis met Limburg. Het heeft van 1400 tot 1815 ook niet tot de Nederlanden behoord maar tot het Heilige Roomse Rijk, waarvan ook Duitsland deel uitmaakte.

Geschiedenis

Middeleeuwen

De eerste vermelding van de plaatsnaam Born (als Burne) dateert uit het jaar 1125. De nederzetting Born is aan de noordoostzijde van het Graetbos ontstaan bij een waterbron. Hieraan heeft de plaats waarschijnlijk zijn naam te danken. Er zijn in Duitsland, Luxemburg, België (Born, provincie Luik) en Frankrijk diverse plaatsen die ook zo heten.

In de 12e eeuw wordt de heerlijkheid gedeeld door de bisschoppen van Keulen en Luik. In 1213 komt het aan het graafschap Loon en in 1234 aan het hertogdom Gelre. In 1400 wordt Born tezamen met Sittard en Susteren verkocht aan de hertog van Gulik en wordt het de zetel van een drost ('ambtman'). Ambt Born behelsde een gebied op de rechteroever van de Maas bestaande uit de nederzettingen Born, SittardBroeksittardSusterenGrevenbichtBuchtenHoltumGuttecovenUrmond en Berg (thans Nederland) en TudderenWehrSusterseel en Hillensberg (thans Duitsland).

Nieuwe tijd

In 1709 verschuift de zetel van het ambt naar Sittard. Gedurende de Franse tijd, tussen 1794 en 1800 behoorde Born tot het Kanton Sittard. In 1800 verloren de kantons hun bestuurlijke taak, die vanaf dat jaar aan de gemeenten werd toegemeten, waarop de gemeente Born verrees. Na de Franse tijd, in 1815, kwam de gemeente bij het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, werd in 1830 eerst deel van het nieuw gevormde Koninkrijk België, en hoort pas sinds 1839 (na de verdeling van Limburg in een Belgische en een Nederlandse provincie) definitief tot Nederland.

Moderne geschiedenis

Born was samen met de kerkdorpen Buchten en Holtum een zelfstandige gemeente tot 1 januari 1982. Op die datum werd ten gevolge van gemeentelijke herindeling een nieuwe gemeente gevormd door grotendeels de opgeheven gemeenten Born, Grevenbicht en Obbicht en Papenhoven. Deze gemeente, die de naam Born kreeg, fuseerde in 2001met de gemeenten Sittard en Geleen tot de nieuwe gemeente Sittard-Geleen.

In 1931 kwam de tramlijn Roermond – Echt – Born – Sittard gereed en kreeg het dorp een tramhalte. Dit was echter van korte duur, want vanaf 1935 werd de tramlijn omgebouwd voor goederentreinen tot de spoorlijn Sittard - Born. Dit is nog te zien aan het huidige verloop van het tracé, omdat de lijn door de bebouwde kom loopt. Verder is de belang is de opening van het Julianakanaal met sluis in 1934 en de aanleg van steenkoolhavens met spooraansluiting (Overslaghaven, Franciscushaven) ten noorden van Born (Buchten), in hetzelfde jaar. In 1964 zijn er nieuwe sluizen aangelegd in het kanaal. Drie jaar later, in 1967, werd een personenautofabriek geopend, het latere VDL NedCar, mede ter compensatie van de mijnsluitingen die zich rond deze tijd eveneens afspeelden. Ook de opening van de autosnelwegomstreeks 1968 zorgde voor toename van de industriële en logistieke bedrijvigheid.

Geografie en topografie

Born ligt in de zogenaamde 'taille van Limburg'; een smal gedeelte van Nederland dat Zuid-Limburg met de rest van het land verbindt. Vanuit de dorpskern is de afstand tot de Belgische grens hemelsbreed 2,5 kilometer westwaarts en tot de Duitse grens 4,7 kilometer oostwaarts. Vanaf de bebouwingsgrenzen zijn deze afstanden nog kleiner. Born ligt op een hoogte van ongeveer 35 meter.

Born ligt langs het Julianakanaal, waar ter hoogte van het dorp een sluizencomplex ligt. Ten noorden hiervan ligt het havengebied dat zich uitstrekt tot voorbij Holtumen de buurtschap Gebroek.

Het gebied waarin Born ligt is dichtbebouwd, deels door industrie (havengebied, VDL NedCar) en deels door woongebied. Born is vanaf omstreeks 2014 uitgebreid met de wijk Aldenhof, waardoor Born nu tegen het buurdorp Buchten is aangebouwd. Ook het voormalige gehucht Hondsbroek is helemaal opgegaan in Born. Daarnaast is er rondom het dorp ook natuur; aan de oostzijde ligt het Limbrichterbos en aan de zuidzijde de Graetheide.

Ten oosten van Born loopt ook de Hondsbeek.

Bezienswaardigheden

·         Centraal in Born, in het oude gedeelte, staat de bakstenen Sint-Martinuskerk van 1907.

·         Kasteel Born

·         Woonhuis aan Städgen 6, is een 17e-eeuws huis met overkragende verdieping in vakwerkbouw.

·         Sint-Hubertuskapel, aan hoek Kasteelweg/Kapelweg

·         Sint-Josephklooster, aan Bronstraat 9, gebouwd in 1936 voor de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid te Sittard. Hieraan verbonden was het Verzorgingshuis Sint-Maarten. De zusters vertrokken in 2008. In 2011 werd het omgebouwd tot hospice.

Infrastructuur

Wegen

Langs Born loopt de autosnelweg A2, die Zuid-Limburg met de rest van het land verbindt. Ten noordoosten van Born ligt de N297, die de A2 met de Duitse A46verbindt.

Brug

·         Over het Julianakanaal bij KM 29,79 de vaste brug Illikhoven, doorvaartwijdte 55,00 m, doorvaarthoogte KP +7,32 m.

·         Over de sluis Born (en dus het Julianakanaal) ligt over het benedenhoofd op KM 27,39 een brug met doorvaartwijdte 14,00 m en doorvaarthoogte KP +7,46 m (sluis 2 en 3), die Grevenbicht met Born verbindt.[4]

Sluis

·         KM 27,24 Oude sluis Born: kolklengte 132,50 m, kolkwijdte 13,50 m, drempeldiepte KP -3,60 m. Deze sluis met de karakteristieke heftorens wordt gewoonlijk niet meer bediend.[5] De oude sluis Born is geklasseerd als rijksmonument.[6] Over het benedenhoofd ligt op KM 27,31 een brug met doorvaarthoogte KP +6,95 m.[4]Deze brug is geklasseerd als rijksmonument.[7]

·         KM 27,31 Sluis Born (sluis 2) kolklengte 225,00 m, kolkwijdte 16,00 m, drempeldiepte KP -4,00 m, over het benedenhoofd op KM 27,39 een vaste brug: Wijdte 14,00 m, doorvaarthoogte 7,46 m.

·         KM 27,31 Sluis Born (sluis 3) kolklengte 142,00 m, kolkwijdte 16,00 m, drempeldiepte KP -4,00 m, over het benedenhoofd op KM 27,39 een vaste brug: Wijdte 14,00 m, doorvaarthoogte 7,46 m.[8]

Havens

Er zijn enkele havens aan het Julianakanaal, bestemd voor goederenvervoer. Van zuid naar noord:

·         km 29,23 Overlaadhaven NS, lengte 500 m, breedte 90 m, diepte KP -2,90 m

·         km 29,62 Franciscushaven, lengte 900 m, bodembreedte 57 m, diepte KP -3,90 m

·         km 30,42 Gulik-Gelrehaven, lengte 450 m met ombuiging in oostelijke richting van 250 m, bodembreedte 57 m[8]

Totale kadelengte: 1000 m. Toegestane scheepsafmeting CEMT-klasse Vb schepen, 135 meter lengte.

De havens van Born zijn met Sittard verbonden via de spoorlijn Sittard - Born, die uitsluitend voor goederenvervoer wordt gebruikt.

Deze havens zijn aangelegd in 1934 ten behoeve van de overslag van steenkool die vanuit een aantal Zuid-Limburgse steenkoolmijnen hier werd aangevoerd. Toen in de jaren 60 van de 20e eeuw de mijnen werden gesloten veranderde het havenbedrijf. Zo kwamen er uitgestrekte autodepots en daarnaast kwamen er tal van andere bedrijven. Tot het havengebied behoort het bedrijventerrein Holtum-Noord, inclusief de uitbreiding Holtum-Noord II, dat in totaal 184 ha meet. Bij het sluizencomplex ligt bedrijventerrein Sluisweg, dat 37 ha meet.

Nabijgelegen kernen

SchipperskerkGrevenbichtBuchtenLimbrichtGuttecoven

 

Voor meer informatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Born_(Nederland)

 

Hoe kunnen we u helpen?

We vertellen graag meer over onze dienstverlening. Bel of mail voor een afspraak.

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

recaptcha
reCAPTCHA
PrivacyTerms